Vårat företag

Konsultation - Installation - Service

Vi utför installation och service på alla typer av larmsystem. Inom begreppet larmsystem ryms följande typer av larm; brandlarm och släckningsutrustningar, inbrottslarm, TV-bevakning, passagekontroll, larmöverföring/larmmottagning, trygghetslarm, varularm samt drift- och övervakningslarm. Inom vårt verksamhetsområde finns även konsulttjänster som innefattar riskbedömning, teknikval, projektering, skyddsplanering, utredningstjänster, datasäkerhet, svinnutredningar och säkerhetsutbildning. Vi har en lång erfarenhet och hög kompetens inom el och teleteknik vilket borgar för din trygghet.

Teknik och kompetens

Larmelektronik AB startade sin verksamhet 1985. Detta gör att företaget har en lång erfarenhet inom området elektronik. Den långa erfarenheten tillsammans med att vi samarbetar med ett antal väl valda leverantörer gör att vi har skaffat oss en gedigen kunskap om de produkter vi installerar. Våra levrantörer håller oss ständigt uppdaterade om vad som händer och vi har korta informationsvägar för att lösa alla slags installationsproblem. Du som kund kan med lugn och ro överlämna ansvaret för din säkerhetsutrustning till oss. Vi har en stark lokal anknytning och du får en personlig kontaktman vid installation och service.